Links

Politechnika Gdańska

www.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska - wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

www.eti.pg.gda.pl

Uniwersytet Gdański

www.univ.gda.pl

Ministerstwo Infrastruktury

www.mi.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl/mn

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów UE

www.kpk.gov.pl/

ICSR - International Center for Scientific Research

http://www.cirs-tm.org/

Czasopisma punktowane

Wykaz na stronie MNiSW

Akty prawne:

Internetowy System Informacji Prawnych

Instytut Oceanografii UG

www.ocean.univ.gda.pl

Morski Instytut Rybacki

www.mir.gdynia.pl

Instytut Budownictwa Morskiego PAN

www.ibwpan.gda.pl

Instytut Oceanologii PAN

www.iopan.gda.pl

Państwowy Instytut Geologiczny

www.pgi.gov.pl

Centrum Techniki Morskiej S.A.

www.ctm.gdynia.pl

Urząd Morski w Gdyni

www.umgdy.gov.pl/

Urząd Morski w Słupsku

www.umsl.gov.pl

Urząd Morski w Szczecinie

www.ums.gov.pl

Zarząd Portu w Gdańsku

www.portgdansk.pl

Zarząd Portu w Gdyni

www.port.gdynia.pl

Urząd Marszałkowski

www.woj-pomorskie.pl
 

I accept cookies from this site.